Follow me print

SafeCom är marknadens smidigaste och mest lättimplementerade lösning för att effektivisera utskriftsmiljöer. Stora som små företag, skolor samt organisationer inom offentlig förvaltning sänker sina kostnader samt höjer sekretessnivån med funktioner som Pull Print (Dra ut utskrifter på valfri skrivare när Du vill), Tracking, betal- och begränsningsfunktioner.

Med SafeCom kan användare (via ID-kort eller RFID-bricka) styra utskrifter till valfri kontorsmaskin i nätverket. SafeCom reducerar stilleståndstid, kostnader samt minskar mängden uttjänt förbrukningsmateriel som behöver returneras för återvinning samtidigt som säkerhetsnivån höjs.

Om en viss maskin inte är i funktion kan användaren gå till en annan maskin och hämta ut dokumentet.

Ökad säkerhet och minskat slöseri – dokument skrivs först ut när användaren har identifierat sig vid maskinen. Inga fler dokument kvarlämnade i utmatningsmagasinet och inga fler fulla papperskorgar.

Som användare väljer du om du vill hämta alla dina dokument i kön eller bara ett urval.

Med hjälp av SafeCom mäts den exakta besparingen och därmed miljöpåverkan. Antalet utskrifter sjunker i ett normalföretag med 15-25% men betydligt större sänkningar är inte ovanligt.

Content

Adress

DGIT
Lysgränd 3 721 30 Västerås

Telefon

021-44 000 90

E-post

info@dgit.se